Artikel från Uppfödar- och kennelkonsulent kommittén

Foto: Maria Tjärnström

Foto: Maria Tjärnström

Planerar du att para din tik?

Att föda upp valpar är roligt! Självfallet gör alla sitt bästa för att tiken ska må bra, att valpkullen ska utvecklas positivt och bli till glädje och nytta för sina nya ägare.

Det är en hel del att tänka på innan parningen.

 SKKs Uppfödar– och kennelkonsulentkommitté (UKK) har ansvar för att bl.a. informera kring rutiner för uppfödning, djurskydd och vad man bör tänka på, för att föda upp hundar på ett ansvarsfullt sätt. UKK behandlar ca 500 ärenden per år som gäller olika överträdelser mot bl.a. SKKs grundregler och hälsoprogram. De allra flesta uppfödare sköter sig utmärkt men för ett flertal jakthundsraser slarvar man i första hand med att t.ex. höftledsröntga (HD) föräldradjuren innan parning. Slarvet kan innebära att registreringen av valparna försenas, vilket drabbar valpköparna.

Använd nedanstående checklista som hjälpmedel, så kan en del fallgropar lätt undvikas.

 Hälsa

Håll koll på när tiken brukar löpa, men kom ihåg att löpperioder kan förskjutas och komma tidigare eller senare.

Är din ras ansluten till något hälsoprogram, till exempel HD-röntgen, ögonlysning? Kom ihåg att alla hälsoundersökningar måste göras innan parningen. Var alltså ute i god tid! Aktuell information vad som gäller för just ”din” ras finns i SKKs registreringsregler. Du kan också kontakta rasklubben och avelsrådet. Se också klubbens hemsida.

Hanhunden

Tag reda på om den tilltänkta hanhunden uppfyller kraven på hälsoundersökningar och eventuell meritering. Kontakta hanhundsägaren i mycket god tid (han/hon kanske har planerat att resa bort när parningen är aktuell!)

Viktigt att veta

Se till att hålla löptiken skild från familjens eventuella hanhund/hanhundar under hela löpperioden. Hundar kan vara listiga, se till att dörrar, hundgård etc. är ordentligt låsta. Den vanligaste orsaken till tjyvparningar, är att mormor eller barnen har glömt att stänga dörren! Att para en ung tik under 18 månader är ett brott mot Jordbruksverkets föreskrifter med stöd av Djurskyddsförordningen, eftersom en ung tik inte är färdigutvecklad. Tikar som fyllt 7 år som har haft valpar tidigare, måste ha ett veterinärintyg, där det särskilt framgår att hon är i sådan kondition att hon kan orka med en valpkull. Det räcker alltså inte att du själv anser att tiken är i tillräckligt god kondition. En tik som fyllt 7 år och inte har haft valpar tidigare, får inte paras för första gången. Para heller aldrig en tik som fyllt 10 år – oavsett tikens aktuella kondition, det är ett brott mot SKKs Grundregler! Ansträng inte din fyrbenta jaktkamrat med valpkullar högt upp i åren. Risken för valpningskomplikationer ökar ju äldre tiken blir. Vanliga komplikationer är valpningar som drar ut på tiden och tröttar ut tiken vilket i sin tur innebär risker för både tik och valpar.

Registrera valpkullen

Kom ihåg att bifoga eventuellt intyg etc. med registreringsansökan. Ibland glömmer man av olika skäl att alla handlingar ska skickas med. Vi uppmanar dig att vara noggrann, så att inte registreringen av valpkullen riskerar att försenas.

Stöd och hjälp

SKK har ca 100 utbildade kennelkonsulenter i landet och dessa hjälper till med att informera om rutiner, valpar, avtal med mera. Kontakta SKKs Kennelkonsulentsekretariat (08-7953000) så får du hjälp att hitta en konsulent nära dig och kan boka ett introduktionsbesök! Kennelkonsulenterna besöker kontinuerligt uppfödarna i sitt område och kommer då oanmälda. Kom ihåg att du är skyldig att ta emot dem.

 Utbildning

En snabbintroduktion till vad man behöver känna till som uppfödare, får man enkelt genom att läsa

www.skk.se/uppfödning . Din rasklubb har säkert information och konferenser som vänder sig till uppfödarna av just din ras.

Kom med du också!

Lycka till med dina valpar – och var rädd om tiken - din bästa vän och jaktkamrat!

SKKs Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté (UKK)

Dela den här sidan