Dela den här sidan

Jaktprovsrapport från SSF Ångermanland 2023


I år genomförde vi i SSF Ångermanlands regi två utlysta prov i Tängsta, 19–20 augusti samt 30 sept-1 oktober. Denne höst har vi upplevt att det varit glest med fågel i våra skogar vilket också avspeglar sig i jaktprovsresultaten. Totalt så har det genomförts 52 jaktprovsstarter (34 utlysta och 18 rörliga) vilket resulterat i 7 förstapris (14%), 3 andrapris (6%) och 16 tredjepris (30%). Sammantaget så har 50% av starterna resulterat i pris.

 

Följande 7 starter har givit förstapriser:

19/8Torrholmens Darwin            89 p (Tängsta, utlyst)                  Ägare: Andreas Persson
19/8 Tjedersporens Karo            81 p (Trappstegsmyra, rörligt)     Ägare: Göran Olsson
20/8 Uppflogets Tira                  85 p (Östby, rörligt)                    Ägare: Jonas Nilsson
20/8 Tjedersporens Karo            79 p (Rågsvedsberget, rörligt)     Ägare: Göran Olsson
5/9 Uppflogetd Tira                   82 p (Holmsjö, rörligt)                Ägare: Jonas Nilsson
6/9 Skorvens Captain Morgan     83 p (Bureåborg, rörligt)             Ägare: Axel Rödström
18/9 Lappskansens Kirpi            79 p (Bjärtrå, rörligt)                  Ägare: Peter Stiernman

 

Bästa hund utlyst prov:  Torrholmens Darwin 89 p

Bästa hund rörliga prov:  Uppflogets Tira 85 p

 

 

För fullständiga resultat hänvisas till Rasdata på SSF Riks hemsida.

 

Dela den här sidan

Jaktprovsrapport från SSF Ångermanland 2022


Efter några år med god fågeltillgång så har det denna höst upplevts vara glesare med fågel i våra skogar vilket också avspeglar sig i jaktprovsresultaten. Till dags dato (5 november) så har det genomförts totalt 55 jaktprovsstarter (32 utlysta och 23 rörliga) vilket resulterat i 6 förstapris (11%), 13 andrapris (24%) och 14 tredjepris (25%). Sammantaget så har 60 % av starterna resulterat i pris.


Följande 6 starter har givit förstapriser:
18/8 Tallskallets Kalla                75 p (Djupgrubba, rörligt)             Ägare: Robin Boija
19/8 Tunnersjöbäckens Forest    76 p (Tängsta utlyst)                     Ägare: Ulf Hansson
23/8 Viterlidens Risto                81 p (Graninge, rörligt)                 Ägare: Viktor Byström
24/8 Tjädervinets Tapio             77 p (Bureåborg, rörligt)               Ägare: Axel Rödström
21/9 Tallskallets Kalla                84 p (Hammarshöjden, rörligt)      Ägare: Robin Boija
22/10 Tjedersporens Karo          76 p (Kubbe, rörligt)                     Ägare: Göran Olsson

Jaktprovsrapport från SSF Ångermanland 2021

16-17 Augusti

Under riktigt fina förutsättningar med temperaturer mellan ca 10-17 grader och bra med fågel genomfördes årets  augustiprov. Under två dagar hade vi i snitt 2,9 FM i snitt per provstart och totalt gick 14 starter av 20 till pris varav hela sju förstapris.


Bästa hund på måndagen blev Tallskallets Aijon på 81 p och på tisdagen var Rinkkavaaran Akita bästa hund med 86 poäng.


Fågeltillgången i området väster om Sollefteå ser fortsatt ut att vara ganska bra och vi hoppas att detta består till vårt senhöstprov i oktober. Tack till hundar, hundägare, domare, provledare samt till Staffan Jönsson som ordnat det mesta av det praktiska runt provet.

Dela den här sidan

Jaktprovsrapport från SSF Ångermanland 2020


I år genomförde vi i SSF Ångermanlands regi två utlysta prov i Tängsta, 16-19 augusti samt 10-11 oktober med en hel del fina resultat. Totalt så har det genomförts 49 jaktprovsstarter (38 utlysta och 11 rörliga) vilket resulterat i 11 förstapris (22%), 10 andrapris (20%) och 9 tredjepris (31%). Sammantaget så har 61 % av starterna resulterat i pris vilket är ett fint resultat även om andelen hundar till pris var större ifjol.

Glädjande 2020 är ändå att vi har en uppgång i starter igen på våra jaktprov.

Följande 11 starter har givit förstapriser:

16/8 Skarjaks Guld-Kalla          76 p (Tängsta utlyst)                 Ägare: Agneta Åström
16/8 Tallskallets Aijna              88 p (Tängsta utlyst)                 Ägare:Ida Berggren/Tobias Liv
17/8 Tålsmarks Miggo             81 p (Tängsta utlyst)                 Ägare: Gunno Hamberg
17/8 Kodalforsens Tykko        87 p (Tängsta utlyst)                 Ägare: Hugo Svantesson
17/8 Tallskallets Aijna              76 p (Tängsta utlyst)                 Ägare:Ida Berggren/Tobias Liv
19/8 Krutuddens Nimbus        83 p (Tängsta utlyst)                 Ägare: Oskar Landgren
19/8 Kronskogens Yria             89 p (Tängsta utlyst)                 Ägare: Nils-Olov Nilsson
  5/9 Tallskallets Aijla                75 p (rörligt)                               Ägare: Christer Norman
10/10 Tallskallets Kalla            76 p (Tängsta utlyst)                 Ägare: Robin Boija
10/10 Tålsmarks Miggo           83 p (Tängsta utlyst)                 Ägare: Gunno Hamberg
11/10 Tallskallets Aijna            77 p (Tängsta utlyst)                 Ägare:Ida Berggren/Tobias Liv


För fullständiga resultat hänvisas till Rasdata på SSF Riks hemsida.

Dela den här sidan

Jaktprovsresultat 2019

Denna höst kanske inte bjöd på samma goda fågeltillgång som 2018 men en hel del fina resultat har ändå gjorts. Totalt så har det genomförts  21 jaktprovsstarter (utlysta och rörliga) vilket resulterat i 4 förstapris (19%), 7 andrapris (33%) och 9 tredjepris (43%). Sammantaget så har 95 % av starterna resulterat i pris vilket är ett fantastiskt resultat även om andelen förstapris var större ifjol.

Följande 4 starter har givit förstapriser:

16/8 Pilkalampinoppis Ruff   79 p (Tängsta utlyst)  Ägare: Kjell Jonsson
17/8 Grönbäckarns Chili        81 p (Tängsta utlyst)  Ägare: Johan Åkerlund
19/8 Brattstans Tyra             92 p (Tängsta utlyst)  Ägare: Malin Nordin
24/8 Häggingåsens Minna      81 p (rörligt)              Ägare: Jeanette Börjesson

För övriga resultat hänvisar vi till rasdata på SSF Riks hemsida.

 

 

Dela den här sidan