För att kunna starta på jaktprov och utställning så erfordras medlemskap i SSF. Mer information finns på SSF Riks hemsida: http://ssf-riks.se/bli-medlem/

I medlemskapet ingår:

- 4 nummer av vår klubbtidning ”Ståndskall”, med mycket fakta, resultat från utställningar och jaktprov och mycket mer.

- Att du får möjlighet att ställa ut din hund.

- Att gå på jaktprov i klubben regi.

- Att gratis utbilda dig, till bl.a. jaktprovsdomare.

- Att få möjligheter att köpa klubbens övriga publikationer, som t.ex. vårt utmärkta injagningskompendium

Dela den här sidan