Verksamhetsberättelse 2017

SSF ÅNGERMANLANDS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017

 

Styrelsen för lokalklubben Ångermanland får härmed avge följande verksamhets- och

förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2017.

 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2017

 

Ordförande                              Staffan Jönsson

Kassör                                     Mikael Olsson

Sekreterare                              Terese Sandström

Ledamot                                  Peder Ragnarsson

Ledamot                                  Ulf Jonsson

Ledamot                                  Mats Mattsson

Ledamot                                  Joakim Byström

Suppleant                                Per Tjärnlund

Suppleant                                Tobias Mårtensson

 

 

REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER 2017

 

Revisor                                    Göran Jönsson

Revisor                                    Lena Jönsson Hjertén

Suppleant                                Jan-Gunnar Jonsson

Suppleant                                Örjan Matsson

 

 

VALBEREDNING 2017

 

Göran Olsson (sammankallande), Boris Sandström och Fredrik Söderlund.

 

 

FIRMATECKNARE (var för sig)

 

Ordförande Staffan Jönsson och kassör Mikael Olsson.

 

 

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

 

Inga motioner har inkommit.

 

 

MÖTESVERKSAMHET

 

Utöver det konstituerande mötet har styrelsen haft kontakt via telefon och e-post.

 

SSF Ångermanland har varit representerad vid Jaktmässa i Ramsele

 

 

JAKTPROV

 

De utlysta jaktproven har delats upp på två provplatser, Backe och Näsåker.  Sammanlagt med de rörliga och utlysta jaktproven blev det totalt 8 stycken första pris. Resultatlista för 1:a pristagare, utlysta och rörliga prov se bilaga 1

                                           

Skallkungen

Ångermanlands representant i år var Åbackens Tuffa Tjeijen, ägare Robin Boija som kom på en hedrande 6:e plats med 62p.

 

 Nordiska Mästerskapet 2017

 

Röjåsens Vilja, äg Staffan Jönsson, var en av deltagarna i det svenska laget och som kammade hem segern i Nordiska Mästerskapet. Stort Grattis!

 

 

Vandringspris jaktprov

 

Kolåsens kennels vandringspris instiftades 1997 av Boris Sandström och avser de tre bästa proven under året tagna inom Sverige.

 

1. Åbackens Tuffa Tjeijen, äg Robin Boija, Bollstabruk

Näsåker                                                     86 p.                                 1:a                            15 p.

Graninge                                                   71 p.                                 2:a                            10 p.

Skallkungen17                                          62 p.                                 3:e                              5 p.

Totalt                                                        219 p.                                                                       25 p.

 

Inteckningar i Kolåsens kennels vandringspris

1997          Kolåsens Sippa                       äg. Johan Nordin, Ramsele

1998          Blanksvedjans Daisy              äg. Anders Eriksson, Härnösand

1999          Tjäderbrännans Tanja             äg. Roland Eriksson, Domsjö

2000          Tapion Paras                           äg. Bengt Persson, Sollefteå

2001          Fångsjödalens Tuff                 äg. Kai Lappalainen

2002          Kolgårdens Sari                      äg. Mikael Gottfridsson, Ramsele

2003          Nipsippas Zimba                     äg. Johan Nordin, Ramsele

2004          Tapion Siipi                            äg, Kai Lappalainen, Näsåker

2005          Tjärstubbens Yksi                   äg. Ulf Jonsson, Backe

2006          Tjärstubbens Rusko-Aika       äg. Fredrik Söderlund, Själevad

2007          Jahti-Impan Trilla                   äg. Lars Wermelin, Backe

2008          Tjärstubbens Kärki                 äg. Mikael Olsson, Örnsköldsvik

2009          Utterdalens Pajjo                    äg. Mats Olof Mattsson, Backe

2010          Utterdalens Pajjo                    äg. Mats Olof Mattsson, Backe

2011          Tunnersjöbäckens Valle         äg. Ulf Hansson, Sollefteå

2012          Knakadalens Aiga                   äg. Jan-Gunnar Jonsson, Bredbyn

2013          Kiepin Kaamos                       äg. Fredrik Söderlund, Moliden

2014          Sörlidbäckens Itzi                   äg. Peter Stiernman, Bjärtrå

2015          Röjmyrens Ante                     äg.Anders & Majken Hellman, Kramfors

2016          Röjåsens Vilja                        äg. Staffan Jönsson, Resele

2017         Åbackens Tuffa Tjeijen           äg. Robin Boija, Bollstabruk

 

Tallparkens kennels vandringspris  instiftades 2007 av Roland Eriksson och avser de tre bästa proven under året varav minst två skall vara arrangerade av SSF Ångermanland.

 

1. Åbackens Tuffa Tjeijen, äg Robin Boija, Bollstabruk

Näsåker                    19 aug                      86 p.                                       

Graninge                  23 aug.                     71 p.                                       

Skallkungen17         1 okt                         62 p.                                       

Totalt                                                        219 p.                                     

 

Inteckningar i Tallparkens kennels vandringspris

2007          Tallparkens Ronja                   äg. Roland Eriksson, Domsjö

2008          Tjärstubbens Kärki                 äg. Mikael Olsson, Örnsköldsvik

2009          Utterdalens Pajjo                    äg. Mats Olof Mattsson, Backe

2010          Utterdalens Pajjo                    äg. Mats Olof Mattsson, Backe

2011          Kiepin Kaamos                       äg. Fredrik Söderlund, Moliden      

2012          Knakadalens Aiga                   äg. Jan-Gunnar Jonsson, Bredbyn

2013          Kiepin Kaamos                       äg. Fredrik Söderlund, Moliden

2014          Sörlidbäckens Itzi                   äg. Peter Stiernman, Bjärtrå

2015          Röjmyrens Ante                      äg.Anders & Majken Hellman, Kramfors

2016           Röjåsens Vilja                       äg. Staffan Jönsson, Resele

2017         Åbackens Tuffa Tjeijen           äg. Robin Boija, Bollstabruk

 

 Älgols kennels vandringspris  instiftades 2003 av styrelsen efter en gåva av Bert Olsson och avser årets yngsta jaktprovsmeriterade hund. Efter styrelsebeslut 2010 tillfaller numera detta pris till årets klubbmästare. De inteckningar som tagits under tidigare år gäller fortfarande.

 

Klubbmästare 2017

Klubbmästare  fr.o.m. 2015, avser den hund som tar högsta poängen av 2 jaktprov under säsongen.

 

2017 års klubbmästare blev Åbackens Tuffa Tjeijen, äg Robin Boija, Bollstabruk

 

Näsåker                    19 aug.                     86 poäng

Graninge                  23 aug.                     71  poäng

Totalt                                                        157 poäng                                                  

Inteckningar i Älgols kennels vandringspris

2003          Tjärstubbens Yksi                   äg. Ulf Jonsson, Backe

2004          Attila                                       äg. Mattias Norberg, Själevad

2005          Orrmyrens Axa                       äg. Per Lidström, Trehörningsjö

2006          Axo                                         äg. Bo Gustafsson, Backe

2007          Axo                                         äg. Bo Gustafsson, Backe

2008          Kolåsens Stepp                       äg. Jonas Karlsson, Sollefteå

2009          Knakadalens Aiga                   äg. Jan Gunnar Jonsson, Bredbyn

2010          Sötmyrans Kiire                      äg. Kai Lappalainen, Junsele

2011                  no                                                         no

2012          Tjärstubbens Leia                   äg. Göran Olsson, Själevad

2013                  no                                                         no

2014                  no                                                         no

2015          Röjmyrens Ante                      äg. Anders & Majken Hellman, Kramfors

2016          Röjåsens Vilja                        äg. Staffan Jönsson, Resele

2017         Åbackens Tuffa Tjeijen           äg. Robin Boija, Bollstabruk

 

 

Årets klubbmästare samt vinnare av Kolåsens och Tallparkens vandringspriser 2017:  

 

Åbackens Tuffa Tjeijen

äg. Robin Boija, Bollstabruk

 

 

 

 Nya championhundar

Vi gratulerar till två nya championat:

SEJCH SE29035, Viterlidens Skröder Ägare: Mikael Jonsson, Övik

SEJCH SE32401/2015, Röjbackens Teko Ägare: Ulf Jonsson, Backe

 

UTSTÄLLNING

 

Under 2017 hölls årets hundutställning i Bredbyn, deltog totalt 25 hundar varav 12 norrbottenspetsar och 13 finska spetsar. Domare var Ewa Widstrand och resultatet ses som bilaga 2. En eloge till utställningsgruppen som lägger ner ett enormt arbete på denna utställning!

 

Domare Eva Vidstrand BIS-2 Tjädervinets Tapio BIS-1 Tjäderfjäderns Idun

 

SLUTORD

 

Vi har lagt ännu ett verksamhetsår till handlingarna. Styrelsen vill passa på att tacka alla funktionärer och markägare som ställt upp och hjälpt till med utställning, jaktprov samt under Ramsele jaktmässa.  Utan er alla engagerade skulle verksamheten inte fungera. För övrigt får vi önska ett Nytt Gott Jaktår 2018.

 

 

/Styrelsen

Bilaga 1         

 

Jaktprov resultat 2017

 

170817, Näsåker utlyst, 80 p
SE31510/2012, Pilkalampinoppis Ruff Ägare: Kjell Jonsson, Sollefteå

 

170818, Näsåker utlyst, 75 p
SE29035, Viterlidens Skröder Ägare: Mikael Jonsson, Övik

 

170819, Näsåker utlyst, 86 p
SE24513/2013, Åbackens tuffa tjejen  Ägare: Robin Boija

 

170820, Rossön rörligt, 76 p
SE32401/2015, Röjbackens Teko   Ägare: Ulf Jonsson, Backe

 

170902, Herrbodaren rörligt, 78 p.

SE24452/2015, Häggingåsens Minna Ägare: Jeanette Börjesson, Själevad

 

170926, Lillfängsjön rörligt, 76 p
SE17687/2015, Sjuskinnåns Athena Ägare: Örjan Mattsson, Nordingrå

 

171101, Backe utlyst, 76 p
SE43568/2014, Röjbackens Aina Ägare: Anders Griph, Strömsund

 

171124, Rossön rörligt, 77 p

SE32401/2015, Röjbackens Teko Ägare: Ulf Jonsson, Backe

Dela den här sidan