Verksamhetsåret 2018

SSF ÅNGERMANLANDS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018

 

Styrelsen för lokalklubben Ångermanland får härmed avge följande verksamhets- och

förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2018.

 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2018

 

Ordförande   Staffan Jönsson

Kassör   Mikael Olsson

Sekreterare   Terese Sandström

Ledamot   Peder Ragnarsson

Ledamot   Mats Mattsson

Ledamot    Joakim Byström

Suppleant     Alexander Melander

Suppleant   Tobias Mårtensson 

 

 

REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER 2018

 

Revisor Göran Jönsson

Revisor Lena Jönsson Hjertén

Suppleant Jan-Gunnar Jonsson

Suppleant Örjan Matsson

 

 

VALBEREDNING 2018

 

Göran Olsson (sammankallande), Boris Sandström och Fredrik Söderlund.

 

 

FIRMATECKNARE (var för sig)

 

Ordförande Staffan Jönsson och kassör Mikael Olsson.

 

 

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

 

Se bilaga 1 och 2.

 

 

MÖTESVERKSAMHET

 

Utöver det konstituerande mötet har styrelsen haft kontakt via telefon och e-post. 

 

SSF Ångermanland har varit representerad vid Jaktmässa i Ramsele 

 

JAKTPROV

 

Resultatlista för 1:a pristagare, utlysta och rörliga prov se bilaga 3 

 

Skallkungen

Ångermanlands representant i år var Klingermyrans Tivo, ägare Mats Backlund som kom på en hedrande 6:e plats med 71p.

 

Vandringspris jaktprov

 

Kolåsens kennels vandringspris instiftades 1997 av Boris Sandström och avser de tre bästa proven under året tagna inom Sverige.

 

1. Tjäderfjäderns I Nemo, äg Christer Norman, Bollstabruk 

Graninge  80 p. 1:a 15 p. 

Västansjö  75 p. 1:a 15 p. 

Näsåker  82 p. 1:a  15 p. 

Totalt  237 p.  45 p.

 

Inteckningar i Kolåsens kennels vandringspris

1997 Kolåsens Sippa äg. Johan Nordin, Ramsele

1998 Blanksvedjans Daisy äg. Anders Eriksson, Härnösand

1999 Tjäderbrännans Tanja äg. Roland Eriksson, Domsjö

2000 Tapion Paras äg. Bengt Persson, Sollefteå

2001 Fångsjödalens Tuff äg. Kai Lappalainen

2002 Kolgårdens Sari äg. Mikael Gottfridsson, Ramsele

2003 Nipsippas Zimba äg. Johan Nordin, Ramsele

2004 Tapion Siipi äg, Kai Lappalainen, Näsåker

2005 Tjärstubbens Yksi äg. Ulf Jonsson, Backe

2006 Tjärstubbens Rusko-Aika äg. Fredrik Söderlund, Själevad

2007 Jahti-Impan Trilla äg. Lars Wermelin, Backe

2008 Tjärstubbens Kärki äg. Mikael Olsson, Örnsköldsvik

2009 Utterdalens Pajjo äg. Mats Olof Mattsson, Backe

2010 Utterdalens Pajjo äg. Mats Olof Mattsson, Backe

2011          Tunnersjöbäckens Valle         äg. Ulf Hansson, Sollefteå 

2012  Knakadalens Aiga          äg. Jan-Gunnar Jonsson, Bredbyn

2013 Kiepin Kaamos  äg. Fredrik Söderlund, Moliden

2014 Sörlidbäckens Itzi äg. Peter Stiernman, Bjärtrå

2015          Röjmyrens Ante  äg. Anders & Majken Hellman, Kramfors

2016          Röjåsens Vilja   äg. Staffan Jönsson, Resele

2017         Åbackens Tuffa Tjeijen           äg. Robin Boija, Bollstabruk

2018         Tjäderfjäderns I Nemo             äg Christer Norman, Bollstabruk

 

Tallparkens kennels vandringspris  instiftades 2007 av Roland Eriksson och avser de tre bästa proven under året varav minst två skall vara arrangerade av SSF Ångermanland.

 

1. Tjäderfjäderns I Nemo , äg Christer Norman, Bollstabruk 

Graninge 14 sept. 80 p. . 

Västansjö 29 aug 75 p.  

Näsåker 18 aug. 82 p.  

Totalt  237 

 

Inteckningar i Tallparkens kennels vandringspris

2007 Tallparkens Ronja äg. Roland Eriksson, Domsjö

2008 Tjärstubbens Kärki äg. Mikael Olsson, Örnsköldsvik

2009 Utterdalens Pajjo äg. Mats Olof Mattsson, Backe

2010 Utterdalens Pajjo äg. Mats Olof Mattsson, Backe

2011          Kiepin Kaamos                       äg. Fredrik Söderlund, Moliden       

2012  Knakadalens Aiga          äg. Jan-Gunnar Jonsson, Bredbyn

2013 Kiepin Kaamos  äg. Fredrik Söderlund, Moliden

2014 Sörlidbäckens Itzi äg. Peter Stiernman, Bjärtrå

2015          Röjmyrens Ante                      äg. Anders & Majken Hellman, Kramfors

2016  Röjåsens Vilja   äg. Staffan Jönsson, Resele

2017         Åbackens Tuffa Tjeijen           äg. Robin Boija, Bollstabruk

2018         Tjäderfjäderns I Nemo             äg. Christer Norman, Bollstabruk

 

 Älgols kennels vandringspris  instiftades 2003 av styrelsen efter en gåva av Bert Olsson och avser årets yngsta jaktprovsmeriterade hund. Efter styrelsebeslut 2010 tillfaller numera detta pris till årets klubbmästare. De inteckningar som tagits under tidigare år gäller fortfarande. 

 

Klubbmästare 2018

Klubbmästare  fr.o.m. 2015, avser den hund som tar högsta poängen av 2 jaktprov under säsongen.

 

2018 års klubbmästare blev Åbackens Tuffa Tjeijen, äg Robin Boija, Bollstabruk

 

Graninge 14 nov. 87 poäng

Graninge 22 aug. 86  poäng

Totalt  173 poäng

 

Inteckningar i Älgols kennels vandringspris

2003 Tjärstubbens Yksi äg. Ulf Jonsson, Backe

2004 Attila äg. Mattias Norberg, Själevad

2005 Orrmyrens Axa äg. Per Lidström, Trehörningsjö

2006 Axo äg. Bo Gustafsson, Backe

2007 Axo äg. Bo Gustafsson, Backe

2008 Kolåsens Stepp äg. Jonas Karlsson, Sollefteå

2009 Knakadalens Aiga äg. Jan Gunnar Jonsson, Bredbyn

2010  Sötmyrans Kiire äg. Kai Lappalainen, Junsele

2011         no  no

2012 Tjärstubbens Leia äg. Göran Olsson, Själevad

2013         no                      no

2014         no                      no

2015 Röjmyrens Ante äg. Anders & Majken Hellman, Kramfors

2016 Röjåsens Vilja äg. Staffan Jönsson, Resele

2017         Åbackens Tuffa Tjeijen           äg. Robin Boija, Bollstabruk

2018         Åbackens Tuffa Tjeijen           äg. Robin Boija, Bollstabruk

 

Årets klubbmästare 2018:  

 

Åbackens Tuffa Tjeijen 

äg. Robin Boija, Bollstabruk

 

  

Nya championhundar

Vi gratulerar till två nya championat: 

SEJCH SE245/2013, Åbackens Tuffa Tjeijen Ägare: Robin Boija, Bollstabruk

SEJCH SE62611/2010, Tjäderfjäderns I Nemo Ägare: Christer Norman

 

UTSTÄLLNING

 

Under 2018 hölls årets hundutställning i Bredbyn, deltog totalt 21 hundar varav 12 norrbottenspetsar och 9 finska spetsar. Domare var Ewa Petra Högberg och resultatet ses som bilaga 4. En eloge till utställningsgruppen som lägger ner ett enormt arbete på denna utställning!

 

 

 

SLUTORD

 

Vi har lagt ännu ett verksamhetsår till handlingarna. Styrelsen vill passa på att tacka alla funktionärer och markägare som återigen ställt upp och hjälpt till vid våra arrangemang: utställning, jaktprov samt under Ramsele jaktmässa.  Utan engagemang skulle verksamheten inte fungera.  För övrigt får vi önska ett Nytt Gott Jaktår 2019.

Dela den här sidan