Årsmötesprotokoll 2023

Bilagor tillhörande årsmötet 2023

Jaktprovsrapport, motion, budget, balansrapport, resultatrapport och  revisionsberättelse.

Årsmötesprotokoll 2022

Bilagor tillhörande årsmötet 2022

Resultatrapport, balansrapport, revisionsberättelse, budget och motion

Årsmötesprotokoll 2020

Dela den här sidan