Styrelsens samansättning 2024

Ordförande:

Staffan Jönsson
Tängsta 310
880 30 Näsåker
Mobil: 070-622 31 77
E-post: rovdjursjakt@gmail.com

Sekreterare:

Ia Olsson Widén

Sösjö 450

843 93 Bräcke

Mobil: 070-258 25 93

E-post: ia.olsson@hotmail.com


Kassör:
Malin Olofsson

Kubbe 506

895 93 Bredbyn
Mobil: 070-671 27 71
E-post: malinj78@hotmail.com

Ledamöter:

Örjan Mattson
Peder Ragnarsson

Alexander Melander (vice ordförande)


Suppleanter:
Robin Boija

Revisorer
Göran Jönsson
Lena Jönsson Hjertén


Revisorsuppleanter:
Jeanette Jonsson
Kent Nilsson

Valberedning:
Ida Berggren (sammankallande)
Mattias Kamfjord
Peter Stiernman

Skicka oss ett meddelande