Årsmötesprotokoll 2022

Bilagor tillhörande årsmötet 2022

Resultatrapport, balansrapport, revisionsberättelse, budget och motion

Årsmötesprotokoll 2020