SSF Ångermanlands styrelse 2022

Bankgiro: 263-4749

SSF Ångermanlands styrelse 2022

Ordförande:
Staffan Jönsson
Tängsta 310
88030 Näsåker
Mobil: 070-622 31 77
E-post: rovdjursjakt@gmail.com

Sekreterare:

Ia Olsson Widén

Sösjö 450

843 93 Bräcke

Mobil: 070-258 25 93

E-post: ia.olsson@hotmail.com


Kassör: 
Mikael Olsson

Lomsjövägen 11

891 92 Örnsköldsvik
Mobil: 070-298 59 58
E-post: mikael.olsson@strangbetong.se

Ledamöter:
Joakim Byström (vice ordförande)

Örjan Mattson
Alexander Melander
Peder Ragnarsson

 

Suppleanter:
Robin Boija
Tobias Mårtensson

Revisorer
Göran Jönsson
Lena Jönsson Hjertén

 

Revisorsuppleanter:
Jan-Gunnar Jonsson
Annika Engman

Valberedning:
Peter Stiernman (sammankallande)
Mattias Kamfjord
Tony Johansson