SSF Ångermanland Jaktprov 2017

Provplatser: Näsåker/Backe

Provdatum:

16-20 augusti

 3-4 oktober

 1-2 november

Anmälan för prov i Näsåker: 

Peder Ragnarsson, Mogatan 10, 880 30 Näsåker  Mail : 062210858@telia.com     tel: 0622-108 58

eller via SSF Riks hemsida:  http://ssf-riks.se/jaktprov/

Anmälan för prov i Backe:

Ulf Jonsson Silsjönäs 115, 880 50 Backe  Mail: ulfochsonia@outlock.com   tel: 070-3425787

eller via SSF Riks hemsida; http://ssf-riks.se/jaktprov/

 

Skriftlig anmälan ska vara insänd senast 14 dagar före utlyst prov. Arrangören kan endast bekräfta start till hundägare som lämnat fullständig anmälan enligt den blankett som medföljer Ståndskall. Bekräftelse sker per telefon under förutsättning att hundägare är anträffbar. Vid vissa prov kan provtiden begränsas till 3 timmar om arrangören finner det lämpligt på grund av kort daglängd. Vid konkurrens om proven äger den egna klubbens hundar företräde.

Bokning av rum:

Rum bokar ni i samband med anmälan.

Rörliga prov på skilda platser:

Anmälan ska ske skriftligt enligt blankett i Ståndskall till:

Ulf Jonsson, Silsjönäs 115, 880 50 Backe  Mail: ulfochsonia@outlock.com     tel: 070-3425787

senast 3 dagar före beräknad provdag. När provdag och domare är fastställd ska anmälan göras till provledaren senast 3 dagar före provdagen. Blir provet ej genomfört ska anmälan om ny provdag göras omgående per telefon. Det är alltid provledaren som utser domare. Rörliga prov är kvalificerande för Skallkungen.

Startavgift

Startavgiften 250:- betalas till provledaren vid utlysta prov. Vid rörliga prov betalas 50:- till bg: 263-4749 och dömningsavgiften 200:- samt eventuell reseersättning direkt till domaren. Vid utebliven bekräftad start är hundägaren betalningsskyldig av startavgiften.