SSF Ångermanlands rapport från verksamhetsåret 2015

Årsmöte

Mötet hölls i Bredbyn den 23 januari. Efter att ordförande Staffan Jönsson hälsat alla välkomna vidtog mötesförhandlingar enligt dagordningen. 

Styrelsens sammansättning för 2015

ordförande Staffan Jönsson

kassör Solveig Nyström

sekreterare Sonia Sjödin-Jonsson

ledamöter: Peder Ragnarsson, Ulf Jonsson, Mats Mattson

suppleanter: Per Tjärnlund, Joakim Byström, Tobais Mårtsensson, Katarina Bostedt, Jeanette Börjesson

Jaktprov

Tre utlysta och två rörliga jaktprov har genomförts under året. Två stycken gick till första pris: Vinterlidens Skröder 75p. Äg Mikael Olsson och Röjmyrens Ante 82p. Äg. Anders och Majken Hellman. Det har varit ett minskat intresse för rörliga prov, möjligen beroende på den dåliga fågeltillgången. 

 

Skallkungen

Ångermanlands representant i år Röjmyrens Ante äg. Anders och Majken Hellman, som kom på en hedrande 7:e plats.

Utställning

I årets hundutställning i Bredbyn deltog totalt 25 st hundar, varav 7 st Norrbottenspetsar och 18 st finskspetsar. Domare var Ulf Ottosson.

Nya championhundar

Vi får gratulera till en ny champion: SEJCH Röjmyrens Ante äg. Anders och Majken Hellman, Kramfors.

Styrelsen vill passa på att tacka alla funktionärer och markägare som ställt upp och hjälpt till med utställningen, jaktproven samt under Ramseles jakt mässa.

Därmed önskar SSF Ångermanland alla en god vår! 

Styrelsen

SSF ÅNGERMANLANDS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015

SSF ÅNGERMANLANDS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015

 

Styrelsen för lokalklubben Ångermanland får härmed avge följande verksamhets- och

förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2015.

 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2015

 

Ordförande                             Staffan Jönsson

Kassör                                     Solveig Nyström

Sekreterare                              Sonia Sjödin Jonsson (adjungerad)

Ledamot                                  Peder Ragnarsson

Ledamot                                  Ulf Jonsson

Ledamot                                  Mats Mattsson

Suppleant                                Per Tjärnlund

Suppleant                                Joakim Byström

Suppleant                                Tobias Mårtensson

Suppleant                                Katarina Bostedt

Suppleant                                Jeanette Börjesson

 

 

REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER 2015

 

Revisor                                    Göran Jönsson

Revisor                                    Lena Jönsson Hjertén

Suppleant                                Jan-Gunnar Jonsson

Suppleant                                Mikael Olsson

 

 

VALBEREDNING 2015

 

Göran Olsson (sammankallande), Boris Sandström och Fredrik Söderlund.

 

 

 

FIRMATECKNARE (var för sig)

 

Ordförande Staffan Jönsson och kassör Solveig Nyström.

 

 

 

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

 

Inga motioner har inkommit.

 

 

MÖTESVERKSAMHET

 

Utöver det konstituerande mötet har tre protokollförda möten hållits under året, varav ett var telefonmöte. Därutöver har styrelsen haft kontakt via telefon och e-post.

 

Klubbens domare träffades i början av augusti, i Sollefteå, för olika frågeställningar inför säsongens jaktprov.

 

SSF Ångermanland har varit representerad vid Jaktmässa i Ramsele 

 

 

JAKTPROV

 

Tre utlysta och två rörliga jaktprov har genomförts under året. Det har varit minskat intresse för rörliga jaktprov, möjligen beroende på den dåliga tillgången på fågel. Resultatlista för utlysta och rörliga prov se bilaga 1

                                           

Jaktprovsstatistik

År

Utl

Rörl

Totalt

1 Utl

2 Utl

3 Utl

1 Rörl

2 Rörl

3 Rörl

2002

44

9

53

3

1

14

3

1

2

2003

31

15

46

1

2

12

5

2

4

2004

41

17

58

11

1

12

3

0

8

2005

46

9

55

3

5

13

0

0

3

2006

24

5

29

1

2

6

1

0

3

2007

29

19

58

7

3

8

5

1

5

2008

31

11

42

3

5

12

1

0

2

2009

51

7

58

3

9

14

3

1

2

2010

16

11

27

2

3

8

2

2

5

2011

16

8

24

4

4

5

2

1

3

2012

11

3

14

1

2

2

1

0

1

2013

15

8

23

1

2

3

1

2

2

2014

4

17

21

2

0

0

6

5

2

2015

11

2

13

2

0

5

0

1

1

Skallkungen

Ångermanlands representant i år var Röjmyrens Ante, ägare Anders & Majken Hellman som kom på en hedrande 7:e plats.       

 

Vandringspris jaktprov

Kolåsens kennels vandringspris instiftades 1997 av Boris Sandström och avser de tre bästa proven under året tagna inom Sverige.

 

1. Röjmyrens Ante, äg.Anders & Majken Hellman, Kramfors

Näsåker                    16 aug                      58 p.                                        2:a                      10 p.

Näsåker                    17 aug                      82 p.                                        1:a                      15 p.

Arvidsjaur                19-20 sep                  51 p.                                        3:a                        5 p.

Totalt                                                        191 p.                                                                 30 p.

 

Inteckningar i Kolåsens kennels vandringspris

1997          Kolåsens Sippa                        äg. Johan Nordin, Ramsele

1998          Blanksvedjans Daisy               äg. Anders Eriksson, Härnösand

1999          Tjäderbrännans Tanja              äg. Roland Eriksson, Domsjö

2000          Tapion Paras                            äg. Bengt Persson, Sollefteå

2001          Fångsjödalens Tuff                 äg. Kai Lappalainen

2002          Kolgårdens Sari                      äg. Mikael Gottfridsson, Ramsele

2003          Nipsippas Zimba                     äg. Johan Nordin, Ramsele

2004          Tapion Siipi                             äg, Kai Lappalainen, Näsåker

2005          Tjärstubbens Yksi                   äg. Ulf Jonsson, Backe

2006          Tjärstubbens Rusko-Aika        äg. Fredrik Söderlund, Själevad

2007          Jahti-Impan Trilla                    äg. Lars Wermelin, Backe

2008          Tjärstubbens Kärki                  äg. Mikael Olsson, Örnsköldsvik

2009          Utterdalens Pajjo                    äg. Mats Olof Mattsson, Backe

2010          Utterdalens Pajjo                    äg. Mats Olof Mattsson, Backe

2011          Tunnersjöbäckens Valle         äg. Ulf Hansson, Sollefteå 

2012          Knakadalens Aiga                   äg. Jan-Gunnar Jonsson, Bredbyn

2013          Kiepin Kaamos                       äg. Fredrik Söderlund, Moliden

2014          Sörlidbäckens Itzi                   äg. Peter Stiernman, Bjärtrå

2015          Röjmyrens Ante                     äg.Anders & Majken Hellman, Kramfors

Tallparkens kennels vandringspris  instiftades 2007 av Roland Eriksson och avser de tre bästa proven under året varav minst två skall vara arrangerade av SSF Ångermanland.

 

1. Röjmyrens Ante,  äg.Anders & Majken Hellman, Kramfors

Näsåker                    16 aug                      58 poäng

Näsåker                    17 aug                      82 poäng                                

Arvidsjaur                19-20 sep                  51 poäng                                                           

Totalt                                                        191 poäng

                                                                 

Inteckningar i Tallparkens kennels vandringspris

2007          Tallparkens Ronja                   äg. Roland Eriksson, Domsjö

2008          Tjärstubbens Kärki                  äg. Mikael Olsson, Örnsköldsvik

2009          Utterdalens Pajjo                    äg. Mats Olof Mattsson, Backe

2010          Utterdalens Pajjo                    äg. Mats Olof Mattsson, Backe

2011          Kiepin Kaamos                       äg. Fredrik Söderlund, Moliden      

2012          Knakadalens Aiga                   äg. Jan-Gunnar Jonsson, Bredbyn

2013          Kiepin Kaamos                       äg. Fredrik Söderlund, Moliden

2014          Sörlidbäckens Itzi                   äg. Peter Stiernman, Bjärtrå

2015          Röjmyrens Ante                      äg.Anders & Majken Hellman, Kramfors

                                  

Älgols kennels vandringspris instiftades 2003 av styrelsen efter en gåva av Bert Olsson och avser årets yngsta jaktprovsmeriterade hund. Efter styrelsebeslut 2010 tillfaller numera detta pris till årets klubbmästare. De inteckningar som tagits under tidigare år gäller fortfarande.

 

Klubbmästare 2015

Klubbmästare f.o.m 2015, avser den hund som tar högsta poängen av 2 jaktprov under säsongen.

2015 års klubbmästare blev Röjmyrens Ante, ägare Anders & Majken Hellman, Kramfors

 

Näsåker                    16 aug                      58 poäng

Näsåker                    17 aug                      82 poäng

Totalt                                                        140 poäng                                                  

                               

Inteckningar i Älgols kennels vandringspris

2003          Tjärstubbens Yksi                   äg. Ulf Jonsson, Backe

2004          Attila                                       äg. Mattias Norberg, Själevad

2005          Orrmyrens Axa                       äg. Per Lidström, Trehörningsjö

2006          Axo                                         äg. Bo Gustafsson, Backe

2007          Axo                                         äg. Bo Gustafsson, Backe

2008          Kolåsens Stepp                       äg. Jonas Karlsson, Sollefteå

2009          Knakadalens Aiga                   äg. Jan Gunnar Jonsson, Bredbyn

2010          Sötmyrans Kiire                      äg. Kai Lappalainen, Junsele

2011                  no                                                         no

2012          Tjärstubbens Leia                    äg. Göran Olsson, Själevad

2013                  no                                                         no

2014                  no                                                         no

2015          Röjmyrens Ante                      äg. Anders & Majken Hellman, Kramfors

            

Nya championhundar

SEJCH Röjmyrens Ante, äg.Anders & Majken Hellman, Kramfors

 

UTSTÄLLNING

 

I årets hundutställning i Bredbyn, deltog totalt 25 hundar varav 7 norrbottenspetsar och 18 finska spetsar. Domare var Ulf Ottosson och resultatet ses som bilaga 2. En eloge till ”Ö-viks gruppen” som lägger ner ett enormt arbete på denna utställning.

 

RESULTATRAPPORT FÖR SSF ÅNGERMANLAND

 

RÄKENSKAPSÅR 150101-151231

 

FR O M VER. 1 T O M VER. 60

 

                                                                                                             BELOPP       BELOPP

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

INTÄKTER

 

MEDLEMSAVGIFT                                                    10 700,00

 

UTSTÄLLNINGSAVGIFT                                                                6 000,00

 

JAKTPROV                                                                      800,00

 

FÖRSÄLJNING                                                            4 010,00

 

RÄNTA                                                                                   6,90

 

 

 

NETTOOMSÄTTNING                                                                                           21 816,90

 

 

 

KOSTNADER

 

                      STYRELSE OCH ÅRSMÖTE                                     5 129,00

 

                      RIKSÅRSMÖTE                                                              855,00

 

                      UTSTÄLLNINGSKOSTNADER                                4 110,00

 

                      SKALLKUNGEN                                                        2 000,00

 

                      REG AVGIFTER                                                          1 505,00

 

                      UTBILDNING/KONFERENS                                    1 910,00

 

                      ADMINISTRATION                                                    2 357,00

 

                      PRISER                                                                             902,00

 

                     

 

 

 

                                                                                                                                   18 768,00

 

 

 

BRUTTORESULTAT                                                                                                3 048,90

 

 

 

REDOVISAT RESULTAT                                                                                                              3 048,90

 

                

 

 

 

 

 

BALANSRAPPORT FÖR SSF ÅNGERMANLAND

 

RÄKENSKAPSÅR 150101-151231

 

FR O M VER. 1 T O M VER. 60

 

                                                                 ING BALANS                   UTG BALANS

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

TILLGÅNGAR

 

                      KASSA                              8 949,00                                7 235,00

 

                      BANKGIRO                                            19 315,21                            24 071,21

 

                      BANKKONTO                     40 093,41                        40 100,31     

 

                      LAGER                                555,00                                 555,00

 

                      INVENTARIER                        0,00                                    0,00

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR                                                                  71 961,52

 

 

 

SKULDER OCH EGET KAPITAL

 

                      SKULDER                         68 912,62                            68 912,62     

 

                      SUMMA                                                                         68 912,62

 

 

 

OBESKATTADE RESERVER OCH AVSÄTTNINGAR

 

                      SUMMA                                                                               0,00

 

 

 

EGET KAPITAL

 

                      REDOVISAT RESULTAT                                          3 048,90      

 

 

 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL                                  71 961,52     

 

 

 

 

 

BUDGET FÖR SSF ÅNGERMANLAND 2016

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Intäkter                               Utgifter

 

Medlemsavgifter                                                            10 000

 

Försäljning                                                                       1 000

 

Utställning                                                                     7 500                                  2 500

 

Jaktprov                                                                              500                                 3 500

 

Skallkungen                                                                                                               3 000

 

Styrelse & årsmöte                                                                                                    3 500

 

Riksårsmöte                                                                                                               4 000

 

Registreringsavgifter                                                                                                 1 500

 

Administration                                                                                                          1 000

 

 

 

                                                                                       19 000                                 19 000

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1              

 

 

 

                    Utlysta Jaktprov 2015

 

 

 

Näsåker 16 aug.                Viterlidens Skröder, 75p, äg. Mikael Olsson

 

                                            Röjmyrens Ante, 58p, äg Anders o Majken Hellman

 

                                            Ryggärdans Sambo, 57p, äg Andreas Andersson

 

                                            Pärlskogens Sigge, 57p, äg Tobias Mårtensson

 

                                            Kolåsens Ekko, 51p, Göran Jönsson

 

                                            Kronskogens Tikko, 7p, äg Hans Molin  

 

                                                                                       Provledare Ulf Jonsson och Göran Jönsson

 

                     

 

Näsåker 17 aug.                Röjmyrens Ante, 82p, äg Anders o Majken Hellman

 

                                            Ryggärdans Sambo, 58p, äg Andreas Andersson

 

                                            Sörlibäckens Itzi, 31p, äg Peter Stiermman

 

                                            Kolåsens Ekko, 8p, äg Göran Jönsson

 

                                                                                       Provledare Ulf Jonsson och Göran Jönsson

 

 

 

Näsåker 15 okt:                 Korack. 37 p, äg Olof Nydal

 

                                                              

 

                                                                Provledare Peder Ragnarsson

 

 

 

 

 

 

 

Rörliga jaktprov 2015

 

 

 

Järvberget 19 aug:            Knakadalens Peikko, 50 p, äg. Örjan Sahlin

 

 

 

Näsåker 29 sep:                 Vackeråsens Tuuli, 73 p. äg. Per Tjärnlund