Utställning 2017

Bredbyn 170218
Domare Eva Vidstrand
BIS-2 Tjädervinets Tapio
BIS-1 Tjäderfjäderns Idun

Bredbyn 2017-02-18 Domare: Eva Vidstrand

Finskspets

BIR BIS-1 Tjäderfjäderns Idun äg Bertih Johansson

BIM Kyros-Onni äg Cecilia Sjölund

Norrbottenspets

BIR BIS-2 Tjädervinets Tapio äg Axel Rödström

BIM Mestosforsens Zelda äg Arne Lundström

 

**fullständig resultatlista finns under fliken Utställningsresultat**

 

Utställning 2016

SSF Ångermanland Utställning Bredbyn 2016-02-20

Finsk spets:

BIR BIS-1  Grönbäckarn Leija

BIM Kyros-Onni

Norrbottenspets:

BIR BIS-2  Luspnäsets Shakira

BIM Luspnäsets Harry

Grattis!

 

 

 

 
 

2015

Vinnare av 2015 års utställning i Bredbyn. Lakansjöbäckens Liisa. Ägare Karl-Göran Johansson Vilhelmina

2014

Bredbyn utställning 2014-02-15: Övertjuktans Coffy, äg. Mikael Åsman, Domare Thomas Eriksson, Häggingåsens Nalle, äg. Matti & Lea Torvela