Klubbmästerskap

De senaste åren har Klubbmästerskapet i Jaktprov ställts in av olika orsaker. Av den anledningen har nya regler upprättats för att kunna kora en årlig Klubbmästare.

SSF Ångermanlands Klubbmästare i Jaktprov

Regler:

* Hundägaren måste vara medlem i SSF Ångermanland och jaktprovet måste

anordnas i SSF Ångermanlands regi.

* Jaktprovstiden för Klubbmästerskapet är mellan 16 augusti – 31 december årligen.

* Rörliga och utlysta jaktprov räknas lika.

* De 2 högsta jaktprovspoängen under Klubbmästerskapets jaktprovsperiod räknas.

* Om 2 hundar hamnar på samma jaktprovspoäng, vinner den yngsta hunden.

* Hundägaren skall själv anmäla till SSF Ångermanlands sekreterare vilka jaktprovspoäng han vill använda till Klubbmästerskapet. Anmälan skall vara SSF Ångermanlands sekreterare senast den 10 januari.

* Klubbmästaren offentliggörs vid SSF Ångermanlands årsmöte.

/ Styrelsen 2015-08-04

 

Anmälan vid jaktprov

 Anmälan:

Skriftlig anmälan ska vara insänd senast 14 dagar före utlyst prov. Arrangören kan endast bekräfta start till hundägare som lämnat fullständig anmälan enligt den blankett som medföljer Ståndskall. Bekräftelse sker per telefon under förutsättning att hundägare är anträffbar. Vid vissa prov kan provtiden begränsas till 3 timmar om arrangören finner det lämpligt på grund av kort daglängd. Vid konkurrens om proven äger den egna klubbens hundar företräde.

* Anmälningsblankett finns på SFF hemsida: www.ssf-riks.se   Under fliken Jaktprov

Bokning av rum:

Rum bokar ni i samband med anmälan.

Rörliga prov på skilda platser:

Anmälan ska ske skriftligt enligt blankett i Ståndskall till:

Ulf Jonsson

Silsjönäs 115

880 50 Backe

senast 3 dagar före beräknad provdag. När provdag och domare är fastställd ska anmälan göras till provledaren senast 3 dagar före provdagen. Blir provet ej genomfört ska anmälan om ny provdag göras omgående per telefon. Det är alltid provledaren som utser domare.Rörliga prov är kvalificerande för Skallkungen.

Startavgift

Startavgiften 250:- betalas till provledaren vid utlysta prov. Vid rörliga prov betalas 50:- till bg: 263-4749 och dömningsavgiften 200:- samt eventuell reseersättning direkt till domaren. Vid utebliven bekräftad start är hundägaren betalningsskyldig av startavgiften.