SSF ÅNGERMANLANDSVERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

Till vänster: Peter Stiernman, vinnare av Kolåsens vandringspris och Tallparkens vandringspris. Till höger, Boris Sandström, instiftare av Kolåsens vandringspris samt 1:a pristagare på Jaktprov.
Foto Jeanette Börjesson

Styrelsen för lokalklubben Ångermanland får härmed avge följande verksamhets- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2014.

 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2014

 OrdförandeJeanette Börjesson

KassörSolveig Nyström

SekreterareSonia Sjödin Jonsson (adjungerad)

LedamotPeder Ragnarsson

LedamotUlf Jonsson

LedamotMats Mattsson

Suppleant  Per Tjärnlund

SuppleantJoakim Byström

 

 REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER 2014

 

RevisorGöran Jönsson

Revisor Staffan Jönsson

Suppleant Jan-Gunnar Jonsson

SuppleantMikael Olsson

 

VALBEREDNING 2014

 Göran Olsson (sammankallande), Boris Sandström och Fredrik Söderlund.

 

FIRMATECKNARE (var för sig)

Ordförande Jeanette Börjesson och kassör Solveig Nyström.

 

 MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

 Inga motioner har inkommit.

 

 MÖTESVERKSAMHET

 Utöver det konstituerande mötet har två protokollförda möten hållits under året. Därutöver har styrelsen haft kontakt via telefon och e-post.

 

Klubben har haft 4 st medlemmar på domarutbildning i Österund i maj månad. Samt en provledare under november i Östersund på provregel konferens angående provregel revidering 2017.

Klubben har även hjälpt Jägarförbundet Mitt Norrland med ett ungdomsläger i Backe. Deltagarna har fått prova på jakt med trädskällare.

 

JAKTPROV

 Tre utlysta jaktprov har genomförts. Klubbmästerskapet ställdes in p.g.a. funktionärsbrist.

För övrigt har antal starter varit få, vilket varit förvånande med tanke på den goda fågeltillgången vi haft i Ångermanland denna säsong.

Jaktprovsstatistik

År

Utl

Rörl

Totalt

Utl

Utl

Utl

Rörl

Rörl

Rörl

2002

44

9

53

3

1

14

3

1

2

2003

31

15

46

1

2

12

5

2

4

2004

41

17

58

11

1

12

3

0

8

2005

46

9

55

3

5

13

0

0

3

2006

24

5

29

1

2

6

1

0

3

2007

29

19

58

7

3

8

5

1

5

2008

31

11

42

3

5

12

1

0

2

2009

51

7

58

3

9

14

3

1

2

2010

16

11

27

2

3

8

2

2

5

2011

16

8

24

4

4

5

2

1

3

2012

11

3

14

1

2

2

1

0

1

2013

15

8

23

1

2

3

1

2

2

2014

4

17

21

2

0

0

6

5

2

 

Skallkungen

Ångermanlands representant i år var Sörlidbäckens Itzi, ägare PeterStiernman som kom på en hedrande 9:e plats.        

 

Vandringspris jaktprov

Kolåsens kennels vandringspris instiftades 1997 av Boris Sandström och avser de tre bästa proven under året tagna inom Sverige.

 

 1. Sörlidbäckens Itzi, äg. Peter Stiernman

Åsele 17/884 poäng1:a15 poäng

Bjärtrå (rörligt)23/875 poäng1:a15poäng

Bjärtrå (rörligt)13/986 poäng1:a15poäng

Totalt245 poäng45 poäng

 

Inteckningar i Kolåsens kennels vandringspris

1997Kolåsens Sippaäg. Johan Nordin, Ramsele

1998Blanksvedjans Daisyäg. Anders Eriksson, Härnösand

1999Tjäderbrännans Tanjaäg. Roland Eriksson, Domsjö

2000Tapion Parasäg. Bengt Persson, Sollefteå

2001Fångsjödalens Tuffäg. Kai Lappalainen

2002Kolgårdens Sariäg. Mikael Gottfridsson, Ramsele

2003Nipsippas Zimbaäg. Johan Nordin, Ramsele

2004Tapion Siipiäg, Kai Lappalainen, Näsåker

2005Tjärstubbens Yksiäg. Ulf Jonsson, Backe

2006Tjärstubbens Rusko-Aikaäg. Fredrik Söderlund, Själevad

2007Jahti-Impan Trillaäg. Lars Wermelin, Backe

2008Tjärstubbens Kärkiäg. Mikael Olsson, Örnsköldsvik

2009Utterdalens Pajjoäg. Mats Olof Mattsson, Backe

2010Utterdalens Pajjoäg. Mats Olof Mattsson, Backe

2011          Tunnersjöbäckens Valle         äg. Ulf Hansson, Sollefteå

2012 Knakadalens Aiga         äg. Jan-Gunnar Jonsson, Bredbyn

2013Kiepin Kaamos äg. Fredrik Söderlund, Moliden

2014Sörlidbäckens Itziäg. Peter Stiernman, Bjärtrå

 

Tallparkens kennels vandringspris instiftades 2007 av Roland Eriksson och avser de tre bästa proven under året varav minst två skall vara arrangerade av SSF Ångermanland.

 

1. Sörlidbäckens Itzi, äg. Peter Stiernman

Åsele 17/884 poäng

Bjärtrå (rörligt)23/875 poäng

Bjärtrå (rörligt)13/986 poäng

Totalt245 poäng

 Inteckningar i Tallparkens kennels vandringspris

2007Tallparkens Ronjaäg. Roland Eriksson, Domsjö

2008Tjärstubbens Kärkiäg. Mikael Olsson, Örnsköldsvik

2009Utterdalens Pajjoäg. Mats Olof Mattsson, Backe

2010Utterdalens Pajjoäg. Mats Olof Mattsson, Backe

2011          Kiepin Kaamos                       äg. Fredrik Söderlund,Moliden      

2012 Knakadalens Aiga         äg. Jan-Gunnar Jonsson, Bredbyn

2013Kiepin Kaamos äg. Fredrik Söderlund, Moliden

2014Sörlidbäckens Itziäg. Peter Stiernman, Bjärtrå

                                         

Älgols kennels vandringspris instiftades 2003 av styrelsen efter en gåva av Bert Olsson och avser årets yngsta jaktprovsmeriterade hund. Efter styrelsebeslut 2010 tillfaller numera detta pris till årets klubbmästare. De inteckningar som tagits under tidigare år gäller fortfarande.

 

Klubbmästare 2014

Ingen blev klubbmästare 2014 eftersom mästerskapet ställdes in.

 

Inteckningar i Älgols kennels vandringspris

2003Tjärstubbens Yksiäg. Ulf Jonsson, Backe

2004Attilaäg. Mattias Norberg, Själevad

2005Orrmyrens Axaäg. Per Lidström, Trehörningsjö

2006Axoäg. Bo Gustafsson, Backe

2007Axoäg. Bo Gustafsson, Backe

2008Kolåsens Steppäg. Jonas Karlsson, Sollefteå

2009Knakadalens Aigaäg. Jan Gunnar Jonsson, Bredbyn

2010 Sötmyrans Kiireäg. Kai Lappalainen, Junsele

2011        nono

2012Tjärstubbens Leiaäg. Göran Olsson, Själevad

2013        no                     no

2014        no                     no

 

Nya championhundar

SEJCH SEUCH Sörlidbäckens Itzi, äg. Peter Steirnman, Bjärtrå

 

UTSTÄLLNING

 

I årets hundutställning i Bredbyn, deltog totalt 24 hundar varav 7 norrbottenspetsar och 17 finska spetsar. Domare var Thomas Eriksson och resultatet ses som bilaga 2. En eloge till ”Ö-viks gruppen” som lägger ner ett enormt arbete på denna utställning.

  

SLUTORD

 

Vi har lagt ännu ett verksamhetsår till handlingarna. Styrelsen vill passa på att tacka alla funktionärer och markägare som ställt upp och hjälpt till med utställning, jaktprov samt under jägarförbundets ungdomsläger. Framtiden ser vi på med oro, då provparkerna krymper p.g.a. skogsbruket, vindkraft och björn/älgjakt. Även funktionärerna får allt mindre tid över till verksamheten. Detta är inte bara ett problem i SSF Ångermanland, larmrapporter kommer från alla lokalklubbar i Sverige. Dock får vi hoppas på ett Nytt Gott Jaktår 2015.

Styrelsen

 

 

Rubrik


RESULTATRAPPORT FÖR SSF ÅNGERMANLAND
RÄKENSKAPSÅR 140101-141231
FR O M VER. 1 T O M VER. 62
​​​​​BELOPP​BELOPP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
INTÄKTER
MEDLEMSAVGIFT​​​ 10 590,00
UTSTÄLLNINGSAVGIFT​​​ 8 700,00
JAKTPROV​​​​ 650,00
FÖRSÄLJNING​​​ 1 827,00
RÄNTA​​​​ 93,41

NETTOOMSÄTTNING​​​​​21 860,41

KOSTNADER
​STYRELSE OCH ÅRSMÖTE​​ 4 199,50
​RIKSÅRSMÖTE​​​ 5 755,00
​UTSTÄLLNINGSKOSTNADER​​ 2 382,00
​SKALLKUNGEN​​​ 2 000,00
​JAKTPROVSKOSTNADER​​​ 4 206,00​
​REG AVGIFTER​​​ 1 505,00
​UTBILDNING​​​ 1 000,00
​ADMINISTRATION​​​ 1 682,00
​PRISER​​​​ 2 006,00
​KORRIGERING AV FELBET​​ 2 300,00

​​​​​​27 035,50

BRUTTORESULTAT​​​​​ -5 175,09

REDOVISAT RESULTAT​​​​ -5 175,09


BALANSRAPPORT FÖR SSF ÅNGERMANLAND
RÄKENSKAPSÅR 140101-141231
FR O M VER. 1 T O M VER. 62
​​​ING BALANS​UTG BALANS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TILLGÅNGAR
​KASSA​​5 524,00​​8 949,00
​BANKGIRO​ 68 008,71​ 19 315,21
​BANKKONTO ​ 0,00​ 40 093,41
​LAGER​​ 555,00​​ 555,00
​INVENTARIER​ 0,00​​ 0,00

SUMMA TILLGÅNGAR​​ 68 912,62

SKULDER OCH EGET KAPITAL
​SKULDER​ 74 087,71​ 74 087,71​
​SUMMA​ ​​ 74 087,71

OBESKATTADE RESERVER OCH AVSÄTTNINGAR
​SUMMA​​​​ 0,00

EGET KAPITAL
​REDOVISAT RESULTAT​​​-5 175,09

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL​ 68 912,62​


BUDGET FÖR SSF ÅNGERMANLAND 2015​​​​Intäkter​​Utgifter
Medlemsavgifter​​​10 000
Försäljning​​​​ 1 500
Utställning​​​​ 8 000​​2 500
Jaktprov​​​​ 500​​4 000
Skallkungen​​​​​​3 000
Styrelse & årsmöte​​​​​3 500
Riksårsmöte​​​​​​4 500
Registreringsavgifter​​​​​1 500
Administration​​​​​1 000

​​​​20 000​ 20 000​​​​​​

 

Beskrivning

SSF Ångermanland

Rapport från Verksamhetsåret 2013

 

Årsmötet

Mötet hölls i Bredbyn lördagen den 18 Januari och lockade tyvärr inte många deltagare. Endast ett 16-tal dök upp och det var de sedvanliga entusiasterna inom SSF Ångermanland. Efter att ordförande Mats Mattsson hälsat alla välkomna vidtog mötesförhandlingarna enligt dagordningen.  

 

Styrelsen

Ordförande: Jeanette Börjesson (nyval)

Kassör: Solveig Nyström

Sekreterare: Sonia Sjödin Jonsson (nyval, adjungerad)

Ledamot: Peder Ragnarsson

Ledamot: Ulf Jonsson (nyval)

Ledamot Mats Mattsson (nyval)

Suppleant: Joakim Byström

Suppleant: Per Tjärnlund

 

Jaktprov

En liten uppgång i antalet starter har kunnat ses, men extremt skygg fågel resulterade i många nollor. hundar gick till första pris, Kiepin Kaamos äg. Fredrik Söderlund på 87 p. och Pärlskogens Sigge äg. Tobias Mårtensson på 79 p. Tyvärr fick klubbmästerskapet ställas på grund av svalt intresse.

 

Skallkungen

SSF Ångermanlands representant till Skallkungen, som gick av stapeln i Idre, var Kiepin Kaamos äg. Fredrik Söderlund, som hamnade på en hedrande 5:e plats.

 

Utställning

Ewa Widstrand fick förtroendet att döma årets utställning i Bredbyn, bestående av 24 Finsk spetsar och 11Norrbottenspetsar. Av dem som fick hp eller ck var 4 st Norrbottenspetsar och 8 st Finsk spetsar. En eloge till ”Ö-viks gruppen” som lägger ner ett enormt arbete på denna utställning.

 

Nya Championhundar

Vi får gratulera till en ny champion.

SEJCH SEUCH Kiepin Kaamos äg. Fredrk Söderlund

 

Därmed får SSF Ångermanland önska alla en god vår.

/Styrelsen                                                                                                                 

 

Verksamhetsberättelse 2013

Bildtext från årsmötet: Från vänster Tobias Mårtensson, Mats Mattsson och Fredrik Söderlund.

 

ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR SSF ÅNGERMANLAND

Bredbyn lördagen den 18 januari 2014

 

 

DAGORDNING

 

1.
      Mötets öppnande.
2.
      Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
3.
  Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll.
4.
 Justering av röstlängd.
5.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
6.
 Fastställande av dagordning.
7.
 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse.
8.
 Behandling av revisorernas berättelse.
9.
 Fastsällande av balansräkning. Beslut om disposition av vinst ocförlust.
10.
 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11.
  Fastställande av budget för 2014.
12.
 Fastställande av årsavgift för 2015.
13.
 Val av styrelse och suppleanter.
14.
 Val av ordförande för ett år.
15.
 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för tiden till nästårsmöte.
16.
  Val av valberedning för ett år. Tre personer varav en är sammankallande.
17.
  Val av fullmäktige till SSF:s riksårsmöte.
18.
 Val av ombud till jaktvårdsföreningens årsmöte.
19.
 Utställning 2017.
20.
 Jaktprovsverksamheten 2014 samt provledar- och domarutbildning.
21.
 Fastställande av arvoden samt rese-, mat- och logikostnader.
22.
 Behandling av inkomna motioner.
23.
 Behandling av övriga ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
24.
Utdelning av priser.
25.
Avslutning.

 

 

SSF ÅNGERMANLANDSVERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

 

Styrelsen för lokalklubben Ångermanland får härmed avge följande verksamhets- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013.

 

 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

 

OrdförandeMats Mattsson

KassörSolveig Nyström

SekreterareJohanna Martinell

LedamotPeder Ragnarsson

LedamotJan-Gunnar Jonsson

Suppleant  Per Tjärnlund

SuppleantJoakim Byström

 

 

 

REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER

 

RevisorGöran Jönsson

RevisorStaffan Jönsson

SuppleantMikael Olsson

SuppleantJeanette Börjesson

 

 

VALBEREDNING

 

Göran Olsson (sammankallande), Boris Sandström och Fredrik Söderlund.

 

 

FIRMATECKNARE (var för sig)

 

Ordförande Mats Mattsson och kassör Solveig Nyström.

 

 

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

 

Inga motioner har inkommit.

 

 

MÖTESVERKSAMHET

 

Utöver det konstituerande mötet har ett protokollfört möte hållits under året.

 

I juni inbjöd SSF Ångermanland till en trädskällardag vid Tjärnstugan i Bredbyn.

 

 

 

 

JAKTPROV

 

Två utlysta jaktprov har genomförts. Klubbmästerskapet ställdes in.

 

Näsåker 17-18 augusti

Kiepin Kaamosäg. Fredrik Söderlund87 poäng

 

Näsåker 28 augusti

Tunnersjöbäckens Valle äg. Ulf Hansson 68 poäng

                                                               

Rörliga jaktprov

På skilda platser

Åtta hundar har startat på rörligt jaktprov i år. Fyra klubbhundar har gått till pris.

Högst poäng Pärlskogens Sigge                   äg. Tobias Mårtensson                       79 poäng

 

Jaktprovsstatistik

År

Ekl

Ökl

Totalt

1 Ekl

2 Ekl

3 Ekl

1 Ökl

2 Ökl

3 Ökl

1988

50

43

93

1

6

12

10

11

4

1989

62

32

94

2

10

18

7

4

2

1990

37

36

73

0

7

10

13

6

4

1991

48

22

70

1

5

10

3

1

1

1992

41

24

65

4

6

7

2

5

4

1993

55

29

84

2

7

9

8

4

1

1994

73

23

96

4

14

10

4

5

3

1995

37

13

50

0

6

7

1

2

0

1996

20

20

40

3

1

6

6

1

0

1997

34

15

49

4

4

10

5

3

1

1998

59

23

82

5

7

15

5

3

5

1999

73

14

87

5

11

20

4

1

1

2000

78

15

93

4

5

22

1

8

2

2001

51

6

57

10

4

11

2

0

1

År

Utl

Rörl

Totalt

1 Utl

2 Utl

3 Utl

1 Rörl

2 Rörl

3 Rörl

2002

44

9

53

3

1

14

3

1

2

2003

31

15

46

1

2

12

5

2

4

2004

41

17

58

11

1

12

3

0

8

2005

46

9

55

3

5

13

0

0

3

2006

24

5

29

1

2

6

1

0

3

2007

29

19

58

7

3

8

5

1

5

2008

31

11

42

3

5

12

1

0

2

2009

51

7

58

3

9

14

3

1

2

2010

16

11

27

2

3

8

2

2

5

2011

16

8

24

4

4

5

2

1

3

2012

11

3

14

1

2

2

1

0

1

2013

15

8

23

1

2

3

1

2

2

 

Pristagare 1:a pris tagna i Ångermanland

Kiepin Kaamosäg. Fredrik Söderlund87 poäng

 

Pärlskogens Sigge                   äg. Tobias Mårtensson                    79 poäng

 

Skallkungen

Ångermanlands representant i år var Kiepin Kaamos, ägare Fredrik Söderlund som kom på en hedrande 5:e plats.        

 

Vandringspris jaktprov

Kolåsens kennels vandringspris instiftades 1997 av Boris Sandström och avser de tre bästa proven under året tagna inom Sverige.

 

1. Kiepin Kaamos, äg. Fredrik Söderlund

Näsåker 16/887 poäng1:a15 poäng

Näsåker 17/859 poäng3:a5 poäng

Idre 28/972 poäng2:a10 poäng

Totalt218 poäng30 poäng

 

Inteckningar i Kolåsens kennels vandringspris

1997Kolåsens Sippaäg. Johan Nordin, Ramsele

1998Blanksvedjans Daisyäg. Anders Eriksson, Härnösand

1999Tjäderbrännans Tanjaäg. Roland Eriksson, Domsjö

2000Tapion Parasäg. Bengt Persson, Sollefteå

2001Fångsjödalens Tuffäg. Kai Lappalainen

2002Kolgårdens Sariäg. Mikael Gottfridsson, Ramsele

2003Nipsippas Zimbaäg. Johan Nordin, Ramsele

2004Tapion Siipiäg, Kai Lappalainen, Näsåker

2005Tjärstubbens Yksiäg. Ulf Jonsson, Backe

2006Tjärstubbens Rusko-Aikaäg. Fredrik Söderlund, Själevad

2007Jahti-Impan Trillaäg. Lars Wermelin, Backe

2008Tjärstubbens Kärkiäg. Mikael Olsson, Örnsköldsvik

2009Utterdalens Pajjoäg. Mats Olof Mattsson, Backe

2010Utterdalens Pajjoäg. Mats Olof Mattsson, Backe

2011          Tunnersjöbäckens Valle         äg. Ulf Hansson, Sollefteå

2012 Knakadalens Aiga         äg. Jan-Gunnar Jonsson, Bredbyn

2013Kiepin Kaamos äg. Fredrik Söderlund, Moliden

 

Tallparkens kennels vandringspris instiftades 2007 av Roland Eriksson och avser de tre bästa proven under året varav minst två skall vara arrangerade av SSF Ångermanland.

 

1. Kiepin Kaamos, äg. Fredrik Söderlund

Näsåker 16/887 poäng

Näsåker 17/859 poäng

Idre 28/972 poäng

Totalt218 poäng

 

Inteckningar i Tallparkens kennels vandringspris

2007Tallparkens Ronjaäg. Roland Eriksson, Domsjö

2008Tjärstubbens Kärkiäg. Mikael Olsson, Örnsköldsvik

2009Utterdalens Pajjoäg. Mats Olof Mattsson, Backe

2010Utterdalens Pajjoäg. Mats Olof Mattsson, Backe

2011          Kiepin Kaamos                       äg. Fredrik Söderlund, Moliden      

2012 Knakadalens Aiga         äg. Jan-Gunnar Jonsson, Bredbyn

2013Kiepin Kaamos äg. Fredrik Söderlund, Moliden

                                         

Älgols kennels vandringspris instiftades 2003 av styrelsen efter en gåva av Bert Olsson och avser årets yngsta jaktprovsmeriterade hund. Efter styrelsebeslut 2010 tillfaller numera detta pris till årets klubbmästare. De inteckningar som tagits under tidigare år gäller fortfarande.

 

 

Klubbmästare 2013

Ingen blev klubbmästare 2013 eftersom mästerskapet ställdes in.

 

Inteckningar i Älgols kennels vandringspris

2003Tjärstubbens Yksiäg. Ulf Jonsson, Backe

2004Attilaäg. Mattias Norberg, Själevad

2005Orrmyrens Axaäg. Per Lidström, Trehörningsjö

2006Axoäg. Bo Gustafsson, Backe

2007Axoäg. Bo Gustafsson, Backe

2008Kolåsens Steppäg. Jonas Karlsson, Sollefteå

2009Knakadalens Aigaäg. Jan Gunnar Jonsson, Bredbyn

2010 Sötmyrans Kiireäg. Kai Lappalainen, Junsele

2011        nono

2012Tjärstubbens Leiaäg. Göran Olsson, Själevad

2013        no                     no

 

Nya championhundar

SEJCH SEUCH Kiepin Kaamos, ägare Fredrik Söderlund

 

UTSTÄLLNING

 

Bra väder och många hundar på årets hundutställning i Bredbyn. Totalt deltog 35 hundar varav 11 norrbottenspetsar och 24 finsk spetsar.

 

Domare: Ewa Widstrand

Här redovisas en sammanfattning av de hundar som fick hp eller ck.

 

Norrbottenspets

 

Hanar ValpklassRex, äg. Kennet Holmlund, Holmsund1, Hp

 

Hanar Öppen klass Lybergets Ville, äg. Jonas Starck, UmeåE, 1 kk, Ck, 1 Bhkl, BIM

 

Tikar Valpklass Lyckmyrans Norma, äg. Monica Lundström, Nordmaling1, Hp

 

Tikar JuniorklassUttersjöns Telma, äg. Johanna Martinell, BjörnaE, 1 kk, Ck, 1 Btkl, BIR

 

 

Finsk spets

 

Hanar ValpklassTajgans Koira, äg. Fredrik Johansson, Umeå1, Hp

 

Hanar JuniorklassLakansjöbäckens Kirak, äg. Anders Bohm, DoroteaE, 2 kk, Ck, 4 Bhkl

 

              Lakansjöbäckens Sarro, äg. Anders Haraldsson, LyckseleE, 1 kk, Ck, 3 Bhkl

 

Hanar UnghundsklassKolåsens Ero, äg. Johan Ölund, HusumE, 1 kk, Ck, 2 Bhkl

 

Hanar JaktklassHäggingåsens Ymer, äg. Niklas Stöök, HammarstrandE, 1 kk, Ck, 1 Bhkl, Cert, BIR

 

Hanar Öppen klass Tjäderandens Belo, äg. Carin Eriksson, HusumE, 1 kk, Ck

 

Tikar JaktklassSörlidbäckens Itzi, äg. Peter Stiernman, BjärtråE, 1 kk, Ck, 2 Btkl, Cert

 

Tikar Öppen klass Kolåsens Terva, äg. Johan Gripenrot, MellanselE, 1 kk, Ck, 1 Btkl, BIM

 

 

E - Excellent, V - Very good, G - Good, S - Sufficient, D -Disqualified, KEP - Cannot be judged

 

 

Slutord

Vi har lagt ännu ett verksamhetsår till handlingarna.Styrelsen vill passa på att tacka alla funktionärer och markägare som har ställt upp och hjälpt till med utställning,provverksamhet, trädskällardag m.m. under året. SSF Ångermanland önskar alla medlemmar ett gott jaktår 2014!