SSF Ångermanlands styrelse 2019

Bankgiro :263-4749

SSF Ångermanlands styrelse 2019

Ordförande
Staffan Jönsson
Tängsta 310
88030 Näsåker
Mobil: 070-6223177
E-post: rovdjursjakt@gmail.com

Sekreterare:

Örjan Mattsson
Binböle 115
870 30 Nordingrå
Mobil: 070-6867680
Epost: mattsson.binbole@telia.com


Kassör: 
Mikael Olsson
Lomsjövägen 11
89192 Örnsköldsvik
Mobil: 070-2985958
E-post: mikael.olsson@strangbetong.se

Ledamöter:
Joakim Byström
Alexander Melander
Peder Ragnarsson
Suppleanter:
Robin Boija
Tobias Mårtensson

Revisorer
Göran Jönsson
Lena Jönsson
Revisorsuppleanter:
Jan-Gunnar Jonsson
Annika Engman

Valberedning:
Tony Johansson (sammankallande)
Mattias Kamfjord
Christer Norman