SSF Ångermanlands styrelse 2018

Bankgiro :263-4749

SSF Ångermanlands styrelse 2018

Ordförande
Staffan Jönsson
Tängsta 310
88030 Näsåker
Mobil: 070-6223177
E-post: rovdjursjakt@gmail.com

Sekreterare:
Terese Sandström
Fanbyviken 129
89691 Husum
Mobil: 070-1112000
E-post: teresesandstrom@hotmail.com

Kassör: 
Mikael Olsson
Lomsjövägen 11
89192 Örnsköldsvik
Mobil: 070-2985958
E-post: mikael.olsson@strangbetong.se

Ledamöter:
Joakim Byström
Mats Matsson
Peder Ragnarsson
Suppleanter:
Alexander Melander
Tobias Mårtensson

Revisorer
Göran Jönsson
Lena Jönsson
Revisorsuppleanter:
Jan-Gunnar Jonsson
Örjan Matsson

Valberedning:
Göran Olsson (sammankallande)
Boris Sandström
Fredrik Söderlund